Welkom bij Rivorm

Rivorm, een onderneming gespecialiseerd in het integreren van ICT in de bedrijfsvoering van uw
organisatie, met als doel kostenbesparing en een efficiŽntere inzet van ICT.
De integratie van ICT in de bedrijfsvoering lijkt voor veel bedrijven een complex vraagstuk te zijn.
Het niet goed bewaken van deze integratie, zorgt voor oplopende kosten van inzet van ICT en
afnemende doelmatigheid.
Rivorm kan u helpen met de integratie en heeft onderzocht welke kwantitatieve en kwalitatieve
factoren belangrijk zijn om grip te houden op de integratie.
De factoren die op een juiste wijze voor uw organisatie ingevuld moeten worden, zijn te benoemen als:
▪ Contract, bewaking en verificatie;
▪ Managementstijl en Strategie;
▪ Wederzijdse verantwoordelijkheid;
▪ Informatie en Communicatie;
▪ Vertrouwen en Flexibiliteit.

Diensten van Rivorm

▪ Advisering ten aanzien van partnership en demand management op het gebied van bedrijfsvoering en ICT;
▪ Het uitvoeren van project- en interim-management opdrachten;
▪ Het auditeren van projecten en programma's;
▪ Het uitvoeren van Europese aanbestedingen op het gebied van ICT-diensten en producten.

Contactgegevens

Voor beantwoording van vragen of een vrijblijvend gesprek, kunt u contact opnemen
via e-maill: info@rivorm.nl
Voor de genoemde diensten gelden algemene leveringsvoorwaarden van Rivorm, deze voorwaarden zijn opvraagbaar.
Last update Wed Dec 09 2012